Satış Sözleşmesi ve İade Koşulları

Satış Sözleşmesi ve İade Koşulları

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR


1.1- SATICI Ünvanı : Yapı-Ser Grup Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.


Telefon :  0312 228 06 19


E-mail   : info@yapi-ser.com

1.2 -ALICI

--

www.yapi-ser.com den satın alma gerçekleştiren kişi.

MADDE 2 – GENEL HÜKÜMLER


2.1- ALICI, SATICI ‘ya ait www.yapi-ser.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
2.2- Sözleşme konusu ürün, özel bir durum belirtilmemesi halinde, sipariş süresinden 24-72 saat sonra teslimata hazır hale geleceği taahhüt edilir.
2.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
2.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklerle teslim edilmesinden sorumludur.
2.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.6- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
2.7- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri

(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 1-2 gün içinde, varsa tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

(3) Cayma hakkının kullanımında, iade masraflarının açıkça tüketici tarafından karşılanacağı belirtilmedikçe, bu masraflardan satıcı veya sağlayıcı sorumludur. Ancak tüketicinin ödeyeceği bedel, hiçbir suretle sipariş için ödediği teslim masraflarını geçemez. Aksi takdirde aşan kısım cayma konusu mal bedeliyle birlikte aynı süre içerisinde tüketiciye ödenir.

Tüketicinin yükümlülükleri

(1) Satıcı veya sağlayıcının cayma hakkının kullanımına ilişkin gereği gibi bilgilendirme yapmaması durumunda, söz konusu malda meydana gelen değişiklik ve bozulmadan tüketici sorumlu tutulamaz.

MADDE 3 İADE HAKKI

(1)  Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  2. b) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

(2) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(3) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

İade hakkının kullanımı

(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu yönetmeliğin ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir.

(3) Telefonla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı bu yönetmeliğin ekinde yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır.

(4) Ürün elinize sağlam ulaştıktan sonra iade veya değiştirmek istediğinizde, tarafınızdan kargoya iyi paketlenmiş ve bize sağlam olarak gelmiş olması gerekmektedir. Ürün, kırılmayacak ve akmayacak şekilde sağlam paketlenmelidir. Sıvı boya gibi ürünler patlayıp akmakta, kırılgan malzemeler kırılmaktadır. Bu durumda akmış ve patlamış ve kırılmış vaziyette gelen ürünlerin iadesi yapılmayacaktır.

MADDE-4 CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

(1)Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

(2) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

(3) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

5.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

Yapı-Ser Grup Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ALICI

-- 

Top
Hemen Bilgi Al
Merhaba 👋
İtalyan Boya ve Uygulamaları Hakkında Detaylı Bilgi İster misiniz?